Autor Dana

O autorovi

historické kostýmy

I. Kostýmy starověké – Egypt

Hamité Egypťané O životě Egypťanů se nám zachovalo mnoho památek. Egypťané byli vynikajícími staviteli, věřili, že lidský život nekončí smrtí, ale že člověk, jestliže bylo jeho tělo zachováno, žije po smrti dále. Balzamovali proto mrtvoly a ukládali je do pyramid, jejíchž stěny zdobili scénami ze života zemřelých. Tak se staly objevené pyramidy pramenem politických i...

historické kostýmy, doba Husitská

Doba gotická – husitský oděv

Husitský oděv Oděvy husitských žen a mužů se nedochovaly, lze je pouze rekonstruovat podle různých rytin a obrázků.   Pánský oděv Muži nosili suknice v pase podkasané, nebo delší kytle šerých barev, kukle s kápí (u spodního lemu většinou laločnatě vykrojená), nohavice a střevíce. Zemané měli střízlivé suknice nebo kabátce, sahající ke kolenům, ve spodní...

Bohoslužebný oděv – Římskokatolická církev

Římskokatolická církev – oděv Duchovní mají při bohoslužebných úkonech dlouhý oděv ke kotníkům, zvaný klerika, nebo talár, na hlavě čtyřhrannou pokrývku se třemi výběžky, zvanou biret.           Faráři nosí nad obyčejnými rukávy ještě poloviční k loktům (synodalie), které mohou jako vyznamenání nosit starší kaplanové a katecheti. Odznakem vyššího vyznamenání je límec na...